Inschrijven

Om in te schrijven voor de school contacteert u één van beide directeurs:

Om in te schrijven voor het internaat neemt u contact op met de internaatsbeheerder:

Mocht u op zoek zijn naar een kinderdagverblijf dan kan u een mailtje sturen naar:

Wanneer kan ik inschrijven?

Alle Brugse scholen voor gewoon basisonderwijs (werkgebied LOP-Brugge) hanteren een gelijkgerichte inschrijvingsprocedure inzake de voorrangsperiodes.
Dit wil zeggen dat alle Brugse scholen tijdens dezelfde periodes nieuwe kinderen inschrijven:

6 november t.e.m. 22 december 2017
Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school en kinderen van personeelsleden kunnen inschrijven tussen de herfst- en de kerstvakantie van het schooljaar 2017-2018.

5 maart t.e.m. 23 maart 2018
Alle kinderen kunnen inschrijven van 5 maart tot en met 23 maart tijdens de schooluren.

Vanaf maandag 16 april 2018
Kinderen die nog steeds niet ingeschreven zijn, kunnen inschrijven vanaf 16 april.

Instap nieuwe peuters

Als uw kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool. Niet zomaar op een dag. Er zijn zeven ‘instapmomenten’.

Kinderen geboren vóór en op komen na … dus vanaf …
1 maart 2015 de zomervakantie 1 september 2017
6 mei 2015 de herfstvakantie 6 november 2017
8 juli 2015 de kerstvakantie 8 januari 2018
1 augustus 2015 1 februari 1 februari 2018
19 augustus 2015 de krokusvakantie 19 februari 2018
16 oktober 2015 de paasvakantie 16 april 2018
14 november 2015 Hemelvaart 14 mei 2018

Bereken zelf de instapdatum voor je kleuter