Joke Vanden Cantoore

Joke Vanden Cantoore

Op donderdag help ik mee als kinderverzorgster met de verzorging en de begeleiding van de peuters en de kleuters in de peuter- en 1ste kleuterklas. Het is fijn om dag na dag de kinderen te zien ontplooien naar zelfstandige peuters en kleuters en hen hierin mee te begeleiden.

Contact opnemen...