Philip Craeymeersch

Philip Craeymeersch

In de zesde klas bereiden we de kinderen voor op de volgende stap in hun schoolloopbaan. Ik vind het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt in mijn klas en met elk probleem bij zijn leerkracht terecht kan. We geven iedereen de kans zijn talenten te ontwikkelen.

Contact opnemen...