Philip Craeymeersch

Philip Craeymeersch
zorgleerkracht 3de graad

In de vijfde en zesde klas bereiden we de kinderen voor op de volgende stap in hun schoolloopbaan. Ik vind het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt in mijn klas en met elk probleem bij hun leerkracht terecht kan. We geven iedereen de kans zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Contact opnemen...